НОВИНИ

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност,настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19″ по договор № BG16RFOP002-2.073-10146-C01

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност,настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19″ по договор № BG16RFOP002-2.073-10146-C01…