КЛИЕНТИ И ОБЕКТИ

Възложител и лице за контакти Вид извършени работи, година
“Софтел”ЕООД Фабрика за сглобяване на готови пластмасови изделия и електронни елементи – “Софтел”ЕООДс. Орешак
2001г.
ЕТ “Пламен Андреев” гр.Троян Фабрика за производство на елементи за опаковка – с.Орешак
2001г.
„ Веника турс „ ООД Хотел “Веника”- с. Чифлик
2001г.
“Енергоснабдяване” Жилищни сгради “Енергоснабдяване” – гр.Троян
2002г.
Кооперация Жилищна сграда “Демокрация” – гр.Троян
2002г.
Кооперация Жилищни сгради – “Чародейки” – гр.Троян
2002г.
Общинска банка Общинска банка – гр.Троян
2002г.
ЗАД”Алианц България” Офис на Застрахователно дружество “Алианц – България”
2002г.
ЗАД”Алианц България” Реконструкция – Почивна станция на Застрахователно дружество “Алианц-България”
2002г.
“Лесопласт”АД – Троян Битова сграда на “Лесопласт”АД – Троян
2002г.
„Плод” АД гр.Априлци Фабрика за зеленчукови консерви – с.Дебнево
2002г.
КООП”Обнова” Редица реконструкции на производствени цехове на КООП “Обнова” с.Ч.Осъм
2003г.
“Училище за планински водачи с. Черни Осъм” Обновена частот “Училище за планински водачи с. Черни Осъм” и „Надстройка с един етаж на същото”.
2003г.
“Сдружение Общество за всички “
гр.София
“Цялостно изграждане на нова сграда – център за социална рехабилитация и интеграция с.Дълбок Дол”
2004г.
“Троян прес”АД гр.Троян “Ремонт производствена сграда”
2004г
“Софтел”ЕООД “Преустройство на съществуващ навес в складови помещения”
2004г.
“Вектор” ООД
гр.Троян
“Цех ПВА –Преустройство и реконструкция”
2005 –2006 г.
Община Троян “Колектор за повърхностни води ул.Амбарица” гр.Троян 2006г.
КООП”Обнова” Ремонтни дейности
2006г.
Валери Николов Милев „Жилищна сграда с.Гумощник”
2006 г.
Живка Стоянова Караиванова „Жилищна сграда” кв.91, с.Бели Осъм
2006 г.
Стефан Христов Бейков „Жилищна сграда „ с.Орешак
2006 г.
Община Троян „Цялостно изграждане”
2007г.
ВиК”Стенето” „Покрив административна сграда”
2007г
“Софтел”ЕООД “Надстройка административна сграда”
2007г.
Кметство с.Дълбок Дол” „Ремонт покрив кметство”
2007г
Фондация д-р Браилски „Ремонт сграда музеи”
2007г
Община Троян „Ремонт покрив”
2007г
СБАЛББ – гр.Троян „Подмяна дограма”
2007г
„ДЕЛОМ”ООД „Жилищна сграда”
с.Дебнево
2007г
„Винпром Троян” АД гр.Троян
Изп.Директор
„Ремонтни дейности”
2007г.
“Вектор” ООД
гр.Троян
“Цех Лепила–Преустройство и реконструкция”
2007 г.
„Уни Кредит Булбанк” АД „Ремонт Уникредит булбанкклон Троян” 2008г.
И филиал „Лесопласт”
“Софтел”ЕООД “Надстройка административна сграда”
2008г.
„СТМ Здраве -2”ООД „Ремонт покрив на поликлиника гр.Троян”
2008г.
„Елма” АД
Троян
Ремонт хотелски комплекс „Нунки
2008г.
КООП”Обнова” Ремонт покриви битови сгради
2008г.
„Екоплод”ЕООД Хотелски комплекс „Видима”
2008-2009г.
Община Троян „Ремонт покриви”
2008г.
„Фитофарма”ЕООД „Бетонови площадки и канализация”
2008г
Добромир Петров Пенков „Жилищна сграда „
2008г
Община Троян Ремонт класни стаи, покриви и котелно На НУ Св.Св.Кирил и Методий гр.Троян
2009г
ЕТ”Гранд-90 Валерий Ангелов”гр.Плевен „Груб строеж на помещение за магазин”
2009г.
ВиК”Стенето” „Ремонт пречиствателно съоръжение гр.Троян”
2009г.
“Софтел”ЕООД “Ремонт покрив, Ограда и насипи ”
2009г.
Министерството на труда и социалната политика по проект”Красива България”
Договор Троян/2009/1
„Реконструкция на къща на Иван Андреев Радоев – паметник на културата”
2009г
МБАЛ Троян ЕООД „Ремонт покриви”
2009г
“Вектор” ООД
гр.Троян
“Ремонтни дейности”
2009 г.
“Софтел”ЕООД “Реконструкция на стопанска сграда в склад”
2009г.
КООП”Обнова” Ремонт покрив.
Настилка от плочи Фундаменти за автоклав.
Фундаменти за месермаш
Брегово укрепване
2009г.
Община Троян
МТСП-СИФ
„Реконструкция на сграда училище в Дом за стари хора”
2009г.
„Цочев Керамикс” ЕООД „Пристройка на работилница за битова керамика”
„Направа покрив на склад ХVи ХІV
„Армирана бетонова настилка и шлайфана подова замазка”
2010г.
„Кондов Екопродукция”ЕООД гр.София Хладилници и навес към млекопреработващо предприятие „Мандра”
Ремонт офис
2010г.
Елвида 2009 ООД „Паркинг и навес”
м.Стойновското с.Черни Осъм
2010г.
“Софтел”ЕООД Ремонт на стопанска сграда и изграждане на цех за производство
2010г.-2011г.
Община Троян „Ремонт и реконструкция на шест сгради на учебни и детски заведения на територията на община Троян”
Обособена позиция 2
Включваща обектите”Ремонт,реконструкция и рехабилитация на седмична детска градина”,с.Калейца
„Ремонт на целодневнадетска градина”с.Борима и :Реконструкция на ОДЗ „Буковец”
*Този обект е изпълнен в съдружие 50/50 с фирма „Перфект строй”ЕООД
2012г.
„Екостряха” ЕООД „Къща за гости с.Бели Осъм”
“Сдружение Общество за всички “
гр.София
“Ремонт покриви стара сграда – център за социална рехабилитация и интеграция с.Дълбок Дол”
2012г.
Община Троян Жилищна сграда на 4 етажа и гаражи кв313 гр.Троян
2011-2013г.