Строителство и Строително-монтажни работи

ЗА АС ГАРАНТ


Първоначалната регистрация на фирмата датира от 1990 г. под наименование “Главпроект НСС” ООФ – гр.Троян с 48% държавно участие. От месец януари 1992 г. фирмата се пререгистрира под наименование “АС-Гарант” ЕООД – гр. Троян със 100% частно участие. От тогава до сега фирмата се развива чрез внедряване на иновация в строително – монтажните работи, обучение и повишаване квалификацията на служителите.

Основната дейност  на фирмата е Строителна – цялостно изграждане /ново строителство/ и ремонт на строителни обекти /жилищни и производствени сгради/ в района и страната. От периода на регистрирането, фирмата е извършила значителен обем СМР и е изградила много крупни обекти. Паралелно с големите обекти – ново строителство  фирмата извършва и много дейности с характер на преустройство и ремонтни работи.

“АС-Гарант” ЕООД разполага със собствена материална база, включваща: административна сграда, арматурен двор, гаражи, складове. Има собствени механизации, техника и строителен инвентар.

Виж повече

ПОСЛЕДНИ ОБЕКТИ


Собствена материална база, механизация и строителен инвентар

 

Съвременни методи в строителството с качествени материали

 

Екип от високо квалифицирани работници и специалисти

 

ДЕЙНОСТИ


НОВИНИ


„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Строителна фирма “АС – Гарант” ЕООД гр. Троян,

надеждният партньор в строителството.